SÖK BIDRAG

Sök bidrag

Ansökningar om bidrag behandlas vid sammanträden kring månadsskiftet maj – juni och månadsskiftet november – december. Ansökningarna skall ha kommit in före den 1 maj respektive den 1 november. Om en ansökan kommer för sent kan den stå kvar till nästa sammanträde om sökanden vill det.

Bidragsansökan ska innehålla en beskrivning av projektet, en budget och en beskrivning av hur det är tänkt att projektet ska finansieras. Skicka gärna med bilder och foton. Ansökan skickas med post till: Gästriklandsfonden, Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle, eller per mail till:  [email protected]

Redovisning ska normalt lämnas till styrelsemötet närmast efter det då bidrag beviljats, eller vid någon annan tidpunkt som styrelsen bestämmer. Tid för när redovisning ska lämnas ska finnas med i meddelandet från stiftelsen om bidrag.

Bidrag kan inte ges till statliga, kommunala, landstingskommunala eller kommersiella ändamål.

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha