OM GÄSTRIKLANDSFONDEN

Verksamhet

Understöd, stipendier m.m.:

Gästriklandsfonden stöder utbildning av ungdomar genom att finansiera nedanstående stipendier.

  • Mellansvenska Handelskammaren för målinriktad stipendieverksamhet
  • Gästriklandsfondens stipendier för studie- och resebidrag
  • Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående skolprestationer.
  • Hedvig Ulfsparres minnesgåva
  • Kulturstöd
  • Enskilda bidrag efter ansökan

Läs mer här om våra stipendier.


Kulturstöd

Stiftelsen Gästriklandsfonden ger bidrag till olika kulturella projekt. Stiftelsen stöder konstnärlig och annan kulturell verksamhet, Länsmuseet Gävleborgs verksamhet, olika former av dokumentation i kulturella sammanhang och verksamhet som syftar till att bevara gamla byggnader och anläggningar m.m. Bl.a. textilier, byggnadsvård, bokutgivning, musik, teater.


Vård av samlingarna

Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres samlingar av textilier, konst och kulturföremål samt möbler och husgeråd finns numera på Länsmuseet Gävleborg. Det praktiska arbetet med att vårda samlingarna och att hålla dem tillgängliga för allmänhet och forskning sköts av museets personal. Stiftelsen bidrar ekonomiskt bland annat genom att finansiera arbetstid på Länsmuseet Gävleborg för arbetet med samlingarna.


Ekonomi

När den nya stiftelsens verksamhet startade 1975 var tillgångarna värda cirka 4 miljoner kronor. Vid utgången av 2015 var bokförda värdet enligt årsredovisningen cirka 93 miljoner kr och marknadsvärdet cirka 104 miljoner kr. Sammanlagt användes 2015 cirka 2,9 miljoner kr till de fyra verksamhetsgrenarna. Förmögenhetsförvaltningen handhas av E. Öhman J:or Wealth Management AB och Handelsbanken Kapitalförvaltning i Gävle.


Styrelse

Ordförande

Landshövdingen i Gävleborgs län, Per Bill

Ledamöter

Lagmannen i Gävle tingsrätt, Anita Wallin Wiberg
Kyrkoherden i Ovansjö församling, Fredrik Hesselgren

Adjungerad sakkunnig

Chefen för Länsmuseet Anders Jonsson

Administration

Landshövdingens sekreterare
Irene Lundvik


Sammanträden

Ordinarie sammanträden äger normalt rum årligen kring månadsskiftet maj – juni och månadsskiftet november – december. Extra sammanträden hålls vid behov.

Styrelsen besökte den 18 maj 2015 Erskines Skogsbyn och Jädraås-Tallås Järnväg i Jädraås. Båda har vid flera tillfällen fått bidrag från Gästriklandsfonden. För sammanträdet och lunchen lånade styrelsen JTJ:s restaurangvagn.


Kapitalförvaltning

Öhman J:or Wealth Management AB
Handelsbanken Södra Norrland kapitalförvaltning

Revisorer

Utsedd av Sandvikens kommun: PWC (Annika Wedin)
Utsedd av Hofors kommun: Eva-Lise Berglund, Hofors

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
Tel. +46 (0)10-225 1222
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha