OM GÄSTRIKLANDSFONDEN

Verksamhet

Understöd, stipendier m.m.:

Gästriklandsfonden stöder utbildning av ungdomar genom att finansiera nedanstående stipendier.

  • Mellansvenska Handelskammaren för målinriktad stipendieverksamhet
  • Gästriklandsfondens stipendier för studie- och resebidrag
  • Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres stipendier för framstående skolprestationer.
  • Hedvig Ulfsparres minnesgåva
  • Kulturstöd
  • Enskilda bidrag efter ansökan

Läs mer här om våra stipendier.


Kulturstöd

Stiftelsen Gästriklandsfonden ger bidrag till olika kulturella projekt. Stiftelsen stöder konstnärlig och annan kulturell verksamhet, Länsmuseet Gävleborgs verksamhet, olika former av dokumentation i kulturella sammanhang och verksamhet som syftar till att bevara gamla byggnader och anläggningar m.m. Bl.a. textilier, byggnadsvård, bokutgivning, musik, teater.


Vård av samlingarna

Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres samlingar av textilier, konst och kulturföremål samt möbler och husgeråd finns numera på Länsmuseet Gävleborg. Det praktiska arbetet med att vårda samlingarna och att hålla dem tillgängliga för allmänhet och forskning sköts av museets personal. Stiftelsen bidrar ekonomiskt bland annat genom att finansiera arbetstid på Länsmuseet Gävleborg för arbetet med samlingarna.


Ekonomi

När den nya stiftelsens verksamhet startade 1975 var tillgångarna värda cirka 4 miljoner kronor. Vid utgången av 2020 var bokförda värdet enligt årsredovisningen cirka 109 miljoner kr och marknadsvärdet cirka 135 miljoner kr. Sammanlagt användes 2020 cirka 3 miljoner kr till de fyra verksamhetsgrenarna. Förmögenhetsförvaltningen handhas av E. Öhman J:or Fonder AB och Handelsbanken Kapitalförvaltning i Gävle.


Styrelse

Ordförande

Landshövdingen i Gävleborgs län, Per Bill

Ledamöter

Lagmannen i Gävle tingsrätt, Anita Wallin Wiberg
Kyrkoherden i Ovansjö församling, Marianne Udd

Adjungerad sakkunnig

Chefen för Länsmuseet, Hans Lindholm Öjmyr

Administration

Sekreterare och kontaktperson
Jan Höglund

Landshövdingens koordinator
Sofia Edelbrock


Sammanträden

Ordinarie sammanträden äger normalt rum årligen kring månadsskiftet maj – juni och månadsskiftet november – december. Extra sammanträden hålls vid behov.


Kapitalförvaltning

E. Öhman J:or Fonder AB
Handelsbanken Södra Norrland kapitalförvaltning

Revisorer

Utsedd av Sandvikens kommun: PWC (Viktor Hallström)
Utsedd av Hofors kommun: Eva-Lise Berglund, Hofors

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha