Hedvig Ulfsparres minnesgåva för tidigare år

1992:  Ingegärd Johansson, Hästbo, Torsåker, för insatser på hemslöjdsområdet

1993:  Vävläraren Maj-Britt Forsgren Gävle, för insatser på hemslöjdsområdet

1994:  Föreståndaren Margareta Andersson, Gävleborgs läns hemslöjdsförening

1995:  Konsthantverkaren Esmeralda Olsson, Sandviken, för hennes arbete med Hedvig Ulfsparres samlingar

1996:  Sven-Olof Sundberg, Storvik, för förtjänstfulla insatser inom  konstsmidet och utvecklandet av konstsmidet i Gästrikland

1997:  Ingen utdelning

1998:  Personalen på Textilmuseet i Högbo för dess förtjänstfulla förvaltande av Hedvig Ulfsparres textilsamling

1999:  Ingrid Bergman tidigare ansvarig för Textilmuseet i Högbo

2000:  Birger Forsberg för hans arbete med Hedesundavävarna

2001:  Makarna Lindwall för deras mångåriga och engagerade arbete med Ecke Hedbergs konstnärshem i Tallbo

2002:  Britta Planck för hennes engagerade och kulturella arbete bl.a. med kulturkvällarna på Engeltofta

2003:  Ingen utdelning

2004:  Ingen utdelning

2005:  Lena Eriksson för framstående kulturella gärningar

2006:  Vävstugan i Järbo

2007:  Göran Severin, Gävle, för hans stora intresse och djupa kunskaper om Gästriklands och Gävles historia och kulturhistoria och hur han med tid och kraft fört dessa frågor framåt

2008:  Ingen utdelning

2009:  Kjell Hertzman Gävle

2010:  Astrid Olsson, Kungsberg, för sitt arbete inom textilhantverk och skinnsömnad samt som ambassadör för kulturmiljövården genom bönhusprojektet i Kungsberg

2011:  Gunnar Gruhnbaum och Hans Öhlin, Sandviken för sitt engagerade arbete med att utveckla och driva verksamheten vid Ecke Hedbergs konstnärshem Tallbo

2012:  Birgitta Bohlund, Gävle för sitt mångåriga engagemang i viktiga kulturfrågor, bl.a. bevarandet av det gamla cellfängelset i Gävle och tillgängliggörandet av skulptören Jonny Mattsons konstnärshem

2013:  Ann-Marie Björk, Gävle för sin ovärderliga insats när det gäller att tillgängliggöra Hedvig Ulfsparres textilsamling

2014:  Per Mattsson, Gävle för sina insatser som konservator där han arbetar för bevarande av både byggnader och konst inte bara i Gästrikland utan även i stora delar av Mellansverige

2015:  Birgitta Lundblad, Gävle. Hennes mångåriga forskningsinsatser har bl.a. resulterat i ett stort antal böcker, skrifter och artiklar och har inneburit ett ovärderligt tillskott till kunskapen om Gästriklands historia

2016:  Benno Eriksson, Gävle. Hans idoga arbete med att rädda och dokumentera det immateriella kulturarvet, folklig dans i Gästrikland har resulterat i praktverket ”Som förr, Äldre dansformer från Gästrikland”

Kontakt

Gästriklandsfonden
Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
Tel. +46 (0)10-225 1222
E-post: [email protected]

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
Tel. +46 (0)10-225 1222
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha