Hedvig Ulfsparres minnesgåva för tidigare år

1992:  Ingegärd Johansson, Hästbo, Torsåker, för insatser på hemslöjdsområdet

1993:  Vävläraren Maj-Britt Forsgren Gävle, för insatser på hemslöjdsområdet

1994:  Föreståndaren Margareta Andersson, Gävleborgs läns hemslöjdsförening

1995:  Konsthantverkaren Esmeralda Olsson, Sandviken, för hennes arbete med Hedvig Ulfsparres samlingar

1996:  Sven-Olof Sundberg, Storvik, för förtjänstfulla insatser inom  konstsmidet och utvecklandet av konstsmidet i Gästrikland

1997:  Ingen utdelning

1998:  Personalen på Textilmuseet i Högbo för dess förtjänstfulla förvaltande av Hedvig Ulfsparres textilsamling

1999:  Ingrid Bergman tidigare ansvarig för Textilmuseet i Högbo

2000:  Birger Forsberg för hans arbete med Hedesundavävarna

2001:  Makarna Lindwall för deras mångåriga och engagerade arbete med Ecke Hedbergs konstnärshem i Tallbo

2002:  Britta Planck för hennes engagerade och kulturella arbete bl.a. med kulturkvällarna på Engeltofta

2003:  Ingen utdelning

2004:  Ingen utdelning

2005:  Lena Eriksson för framstående kulturella gärningar

2006:  Vävstugan i Järbo

2007:  Göran Severin, Gävle, för hans stora intresse och djupa kunskaper om Gästriklands och Gävles historia och kulturhistoria och hur han med tid och kraft fört dessa frågor framåt

2008:  Ingen utdelning

2009:  Kjell Hertzman Gävle

2010:  Astrid Olsson, Kungsberg, för sitt arbete inom textilhantverk och skinnsömnad samt som ambassadör för kulturmiljövården genom bönhusprojektet i Kungsberg

2011:  Gunnar Gruhnbaum och Hans Öhlin, Sandviken för sitt engagerade arbete med att utveckla och driva verksamheten vid Ecke Hedbergs konstnärshem Tallbo

2012:  Birgitta Bohlund, Gävle för sitt mångåriga engagemang i viktiga kulturfrågor, bl.a. bevarandet av det gamla cellfängelset i Gävle och tillgängliggörandet av skulptören Jonny Mattsons konstnärshem

2013:  Ann-Marie Björk, Gävle för sin ovärderliga insats när det gäller att tillgängliggöra Hedvig Ulfsparres textilsamling

2014:  Per Mattsson, Gävle för sina insatser som konservator där han arbetar för bevarande av både byggnader och konst inte bara i Gästrikland utan även i stora delar av Mellansverige

2015:  Birgitta Lundblad, Gävle. Hennes mångåriga forskningsinsatser har bl.a. resulterat i ett stort antal böcker, skrifter och artiklar och har inneburit ett ovärderligt tillskott till kunskapen om Gästriklands historia

2016:  Benno Eriksson, Gävle. Hans idoga arbete med att rädda och dokumentera det immateriella kulturarvet, folklig dans i Gästrikland har resulterat i praktverket ”Som förr, Äldre dansformer från Gästrikland”

2017:  Familjen Cyrén genom Birgitta Cyrén Gävle, för arbetet med en omfattande och finstämd dokumentation av Gunnar Cyréns formstarka konstnärskap. I en stilren webbpresentation ger familjen Cyrén en fullödig bild av vår internationellt mest kände formgivare. Se www.gunnarcyren.se.

2018:  Barbro Sollbe, Gävle för framstående kulturella gärningar under lång tid.

2019:  Rose Eriksson, Gävle för sin analys av hur Gästriklands hemslöjdsförening i praktiken utövade den retorik man förde ut genom skrifter, kurser och utställningar. Hennes granskning resulterade i avhandlingsarbetet ”Retorik och praktik”.

2020: Sportdykaren Jan Dahlström, Gävle för att under lång tid medverkat till att öka och sprida kunskapen om det maritima kulturarvet i Gästrikekustens vrakrika farvatten.

2021: Föreningen Ockelbo Expo för att med blick för vardagens kulturarv och det nära förflutna hittat metoderna för att göra lokalhistorien angelägen för en hel bygd.

2022: Konstnär Maria Forsling Jenke, Ockelbo för att hon vidareutvecklar den folkliga, textila slöjdens former och uttryck för samtidens behov.

2023: Kristin Sundberg, Storvik, för att hon tar sig an träet och arbetar fram nya föremål utifrån gamla förlagor och visar sitt arbete på ett nytt och inspirerande sätt.

Kontakt

Gästriklandsfonden
Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
E-post: [email protected]

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha