Gästriklandsfonden ansökningsformulär

Gästriklandsfonden

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden.

Ansökningar om bidrag behandlas vid sammanträde två gånger per år. Ansökningarna ska ha kommit in senast den 31 mars respektive 30 september. Om en ansökan kommer för sent kan den stå kvar till nästa sammanträde om sökande så önskar.

Här nedan kan du skicka in ansökan elektroniskt men du kan även ladda ner den här som PDF. Då ska blanketten skickas till denna postadress:

Gästriklandsfonden
Sofia Edelbrock
Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle

Nu har vi nya ansökningstider för samtliga fonder - 31 mars respektive 30 september varje år.

Ansökningsformulär

Sökande

Fält märkta med stjärna(*) måste fyllas i.JaNej