Välkommen till Gästriklandsfonden

PER ERIKSSONS OCH HEDVIG ULFSPARRES DONATIONSFOND

Nu har vi nya ansökningstider för samtliga fonder - 31 mars respektive 30 september varje år.

Välkommen till stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden.

Fonden har sitt ursprung i en donation från brukspatron Per Eriksson och eldsjälen och textilsamlaren Hedvig Ulfsparre som levde och verkade i landskapet kring förra sekelskiftet och första halvan av 1900-talet. Pers och Hedvigs insatser har haft stor betydelse för Gästriklands kulturarv och utveckling. I deras anda ger Gästriklandsfonden stöd till intressanta projekt främst inom kultur och utbildning.

Vem kan söka?

En förutsättning för ansökan till våra stipendier är att du eller dina föräldrar har varit bosatta i Gästrikland de senaste fem åren. De projekt som beviljas medel från Gästriklandsfonden ska ha en tydlig koppling till Gästrikland.

Du är välkommen att kontakta Gästriklandsfonden om du har frågor.

Våra bidrag & stipendier

♦  Stipendier för utlandsstudier
♦  Stipendier för resebidrag för skolklasser
♦  Stipendier för framstående skolprestationer
♦  Hedvig Ulfsparres minnesgåva
♦  Bidrag till kulturella ändamål

Berättelsen om Hedvig Ulfsparre och Per Eriksson

När Per Eriksson avled 1928 testamenterade han huvuddelen av sin kvarlåtenskap till två fonder, där ibland Gästriklandsfonden. Hedvig Ulfsparre testamenterade även hon vid sin bortgång 1963 textiler, föremål och medel till Gästriklandsfonden.

Nu har vi nya ansökningstider för samtliga fonder - 31 mars respektive 30 september varje år.

KONTAKTA OSS 

Länsstyrelsen Gävleborg
Borgmästarplan
801 70 Gävle
E-post: [email protected]

KONTAKT­FORMULÄR

    Verifiering. Skriv in de tecken du ser i rutan under.
    captcha