Gästriklandsfonden ansökningsformulär

Gästriklandsfonden

Ansökan om bidrag från Stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden.

Ansökningar om bidrag behandlas vid sammanträde den sista veckan i maj och november. Ansökningarna ska ha kommit in för den 1 i den månad sammanträdet äger rum. Om en ansökan kommer för sent kan den stå kvar till nästa sammanträde om sökande så önskar.

Här nedan kan du skicka in ansökan elektroniskt men du kan även ladda ner den här som PDF. Då ska blanketten skickas till denna postadress:
Gästriklandsfonden
Länstyrelsen Gävleborg
801 70 Gävle